Tuttavallisemmin putkimies

LVI asentaja on päivitetty versio vanhasta kunnon putkimiehen ammattinimikkeestä. Työnkuva on myös laajentunut viimeisten vuosikymmenien saatossa eikä erikoistuminen pelkästään yhteen kirjaimeen ole lainkaan tavatonta.

Vielä joitain vuosikymmeniä sitten putkimiehen toimenkuva oli suppea, käytetyt materiaalit ja työvälineet yksinkertaisia eikä ilmanvaihdosta kysytty putkimieheltä.

Jos lämmitys oli vesikiertoinen oli lämmönlähde öljyä tai puuta polttava kattila.

LVI - Lämpö, vesi ilma

Pikakelauksella 2000-luvulle. LVI asentajat laittavat ilmanvaihtokanavistoja, asentavat ilmanvaihtolaitteita lämmöntalteenotolla, tasapainoittavat ilmanvaihtoja, asentavat ilma/vesi/maa/lämpöpumppuja, mittailevat putkiston virtaamia ja säätävät automatiikkaa...

Ja sitten on vielä ne vanhat talot joissa on ne lämmityskattilat ja öljypolttimet!

Varmasti alaa tuntematonkin ymmärtää miksi monet yritykset ja tekijät ovat halunneet erikoistua.

Miten tilata työtä

Lähtökohtaisesti LVI alan palveluita tarjoavat yritykset työllistävät henkilökuntaa joilla on ammattitaitoa tehdä perustasolla kaikkia L-V-I kirjaimien askareita, mutta erikoistuminen yhteen tai useampaan seuraavista on tyypillistä

  • Huolto: Usein lämpö ja vesijohtoihin erikoistuneita yrityksiä, vaurionkorjaukset ja pienehköt asennustyöt, tukkeutuneiden viemäreiden avaukset.. nopealla aikataululla
  • IV-nuohous: Huoltotyöt ilmanvaihtojärjestelmille, kanavien koneelliset puhdistukset, ilmanvaihtolaitteiden korjaus ja huolto, suodattimien toimitus ja vaihto
  • Putkiasennus: Viittaa joskus siihen ettei yritys koske ilmanvaihtoihin
  • IV-asennus: Pelkästään ilmanvaihtoja tekevä yritys
  • Lattialämmitykset: erikoistuneita yrityksiä jotka asentavat pelkästään lattialämmitysputkistoja
  • Lämpöpumput: yhden tai useamman ilma/vesi/maa/lämpöpumppumerkin asennukseen erikoistuneita yrityksiä

Asiakkaan ei tarvitse olla ammattilainen tilatakseen putkitöitä, aina kannattaa aloittaa kysymällä tekeekö yritys kyseisiä hommia.

Monet vastaavat suoraan ei, osaten kuitenkin suositella toista yritystä.

Mihin me erikoistumme

Teemme itse kattavasti lämpö- vesijohto ja ilmanvaihtoasennusta. Kauttamme saat myös tekijät niin putkipuolen huoltotöihin kuin ilmanvaihdon nuohouksiinkin.

Vuosikaudet olemme tehneet isojen rakennusliikkeiden vuositakuukorjausten yhteydessä ilmenneiden LVI- ja rakennusteknisten ongelmien etsintää ja korjausta.

Nämä työt ovat opettaneet tarkkuutta sekä asiakkaan huomioon ottamista.

Työn ollessa ei toivottujen virheiden korjaaminen uusiin taikka uudehkoihin asuntoihin ei vasemmalla kädellä nopeasti tehdyt korjaukset olisi yhdellekkään asiakkaalle kelvanneet.

Onko teillä työmaa johon tarvitsette LVI asentajaa? Katso yhteystietomme ja laita viestiä tai soita!